Arkiv Filmer Bilder

Rågöföreningens
externa hårddisk

Innehåll i Externa Hårddisken 2018-01-23


Äldre Rågöbilder. Klicka här

Topotek Estlandssvensk: Din historia, SOV:s onlinearkiv. Klicka här

En fantastisk film som estniska televisionen gjorde på vår första resa till Stora Rågö 1991. Klicka här

Skonaren Juhans ankomst till Sverige den 16.8 1944. Man kan se hur vi går i land på Lidingö, Arnolds mor med kappsäck, Arnold bakom henne med papper i hand vid registreringsbordet. Vidare ser man Endel med dragspelet på ryggen, hans bröder Hjalmar och Gunnar samt deras mor Marta. Klicka här

Filmens visar svenskesternas liv på karga Rågö. Här ägnar sig befolkningen framförallt åt fiske, jordbruk och sjöfart. Bilderna visar det hårda arbetet med enkla verktyg på fälten och dans i traditionell folkdräkt. Klicka här

Bröllop på Rågö. Inspelad för Nordiska museet på Rågöarna, Estland år 1933–35. Foto: Per Söderbäck. Från Lilla Rågö. Klicka här

Rågerviken är ett område i Estland som hade svensk bosättning fram till 1944. Gymnasieadjunkten Jörgen Hedman vid Tyska skolan i Stockholm berättar om estlandssvenskarnas historia. Klicka här

Historiedagarna i Tallinn Klicka här

En film om estlandssvenskarna. Klicka här