Styrelsemöte Årsmöte


SOV-s lokaler på Wallingatan 34, Våning 2, Estniska Huset.


2023 Årsmöte

Kallelse

Inbetalning till Rågöföreningen

* OBS ange namn och adress i meddelande.2023 Styrelsemöte nr:3 onsdag 6 september kl:16:00. Videomöte via zoom.


Protokoll Årsberättelser