Årsmöte

Årsmötesprotokoll


2019

Kallelse2020

Bästa medlem!

Vårt planerade årsmöte 2020 som var bestämt till den 19 april fick tyvärr ställas in på grund av den pandemi som med rasande fart lamslagit vår värld de senaste månaderna. Föreningen är satt i viloläge tills vidare. Någon medlemsavgift behöver inte betalas, så länge viloläget varar.

Stockholm 25/03 2020 Ordförande

Mats Stahl

Inbetalning till Rågöföreningen

Verksamhetsberättelse kapellen 2019

Årsberättelse 2019


2021

Verksamhetsberättelse kapellen 2020