Styrelsemöte Årsmöte


SOV-s lokaler på Wallingatan 34, Våning 2, Estniska Huset.


2024 Årsmöte på Wallingatan 34, lördag 6 april kl:12-17.

Kallelse

Inbetalning till Rågöföreningen 200 kr

* OBS ange namn och adress i meddelande.2024 Styrelsemöte nr:4 på Wallingatan 34, måndag 26 februari kl:13:00. Videomöte via zoom.


Protokoll Årsberättelser