Kapellrenovering Stora Rågö.

Foto: Mats Stahl.

Kapellet Stora Rågö förberedelsearbeten innan Lea kommer dit. Lea Stroh med sin man som med manskap ifrån Estland under några dagar skall fortsätta med renoveringen av kapellet.


Lea Stroh:s bilder på kapellrenoveringen 2017.
Pakri Tarvas har fortsatt med renoveringen efter Lea Stroh:s arbeten.
Gaveln med absid är nu klara på Stora Rågö kapell, tyvärr hann Pakri Tarvas ej göra färdigt NO takfoten. Denna får göras i vår och vi får hoppas att en del bruk klarar sig.
Foto: Erik Söderberg.

2020 nytt innertak.

Skyddstak över kapelldörrarna har anskaffats genom donationer från Sverige och Estland. Foto Birgitta Söderberg

Minnestavlan över öborna till vänster om absiden. Foto Birgitta Söderberg

På Stora Rågö kapell har ett omfattande fognings och putsningsarbete utförts invängigt. I denna panoramabild av Matts Ericsson kan man se hur fogningen blivit utförd.

Foto Erik Söderberg

Foto Erik Söderberg