Ö-stämma

2018

Rågösamfällighetens ö-stämma sammanträdde den 27 april på Simasgården i Storbyn, Lilla Rågö. Ö-stämmans reglemente fastställdes och till Rågösamfällighetens ålderman valdes Jana Stahl samt till hennes ersättare Erik Söderberg.

Regelverk för Rågö ö-stämma och valförordning för val av länsman


2019

Rågö ö-stämma äger rum den 12 april.2024

Ö-Stämma på Lilla Rågö 24 maj 2024