Rågöbilder 2017.

Foto: Mats Stahl.

Storbyn Lilla Rågö

Kapellet Stora Rågö förberedelsearbeten innan Lea kommer dit. Lea Stroh med sin man som med manskap ifrån Estland under några dagar skall fortsätta med renoveringen av kapellet.


Lea Stroh:s bilder på kapellrenoveringen.
Pakri Tarvas har fortsatt med renoveringen efter Lea Stroh:s arbeten.
Gaveln med absid är nu klara på Stora Rågö kapell, tyvärr hann Pakri Tarvas ej göra färdigt NO takfoten. Denna får göras i vår och vi får hoppas att en del bruk klarar sig.
Foto: Erik Söderberg.

2020 nytt innertak.