Rågöbornas danslag

Rågöbornas danslags träningskvällar 2024

Dansledare är Nils Sjölund tel: 08/204878 . 070-4911923

Tiden är kvällar 18:00 - 21:00.

Torsdag 29 febuari
Torsdag 21 mars

Haapsalu 2000

Historia

Rågö folkdanslag på Skansen i Stockholm 1934
Bakre raden från vänster till höger:
Maria Espling, Oskar Nystil, Oskar Klingberg, Rosetta Rosenborg, Robert Enggrön, Maria Stahl, Andreas Bertholm, Rosetta Bertholm, Karl Koinberg, Alexander Bertholm, Ivar Vesterholm, Johannes Espling.
Mellanraden från vänster till höger:
Rosetta Pöhl, Viktor Pöhl, Maria Klingberg, Maria Nyman, August Klingberg, Pauline Klingberg, Alfred Sydman, Rosetta Sydman, Erik Rosenborg, Maria Lindgren.
Främre raden från vänster till höger:
Maria Blomkvist, Alfred Ihrman, Alide Klingberg, John (Rain) Pöhl, Ingeborg Pöhl, August Espling, Olga Espling, Paul Stahl, Elisabet Elfvengren, Johannes Elfvengren.


I maj 1966 kom ett antal rågöbor samman på Ekerö intill Stockholm för att bilda ett folkdanslag under Ingeborg Andersens (född Pöhl) ledning och med Rudolf Sjölund som spelman med inriktning på danser från Rågöarna och Estland. Danslaget som först var ett inslag i estlandssvenska sammankomster har sedan uppträtt på ett flertal olika platser, däribland flera gånger i Estland efter frigörelsen. Efter Ingeborg Andersen har Karin Ericsson, Hjalmar Enggrön och Ragnar Rosenborg varit dansledare, däribland Ragnar Rosenborg den längsta och mest framgångsrika perioden. Nils Sjölund har övertagit Ragnar Rosenborgs roll som dansledare. Spelmän har förutom Rudolf Sjölund varit Endel Enggrön, Hjalmar Enggrön, Herbert Stahl och Manfred Strickman.

Saltsjöbaden 1966