Styrelsen 2023

Rågöföreningens stadgar

Rågökapellens minnesfonds stadgar

MTÜ stadgar (Förening för markägare)


Föreningens ordförande har varit:
1992 - 1999 Arnold Lindgren
2000 - 2008 Mikael Nyman
2009 - 2013 Arnold Lindgren
2014 - 2016 Erik Söderberg
2017 - ....... Mats Stahl

Styrelsens sammansättning år 2023
Ordförande:(2023) Mats Stahl
Vice ordförande: Gunbritt Olsson
Kassör: Louise Elvengren
Sekreterare: Christer Svedberg
Kapellen: Einar Mihlberg
Webbdesigner: Mats Stahl

Styrelseledamöter:(2022-2023) Fredrik Nyman, Christer Svedberg, Mats Stahl
Styrelseledamöter:(2023-2024) Mikael Nyman, Gunbritt Olsson, Louise Elvengren

Suppleanter:(2023) Erik Söderberg, Arnold Lindgren, Marian Lindgren Eva Enggrön

Revisorer:(2022-2023) Nils Sjölund och Lena Enggrön

Valberedning:(2023) Birgitta Söderberg, Gun Pella och Ronnie Ericsson


 
Kontaktuppgifter Rågöföreningens styrelse   
  
Namn          Telefon            E-mail
  
Erik Söderberg   070-726 75 08    
               00372-5898 4330 
  
Arnold Lindgren  08-643 15 76     
               073-574 03 85 
  
 Mats Stahl      08-86 97 70         matsstahl1@outlook.com
               070-519 08 82 

Einar Mihlberg   070-456 57 47