Styrelsen 2019

Rågöföreningens stadgar

Rågökapellens minnesfonds stadgar

MTÜ stadgar (Förening för markägare)


2020 Styrelsemöte nr.4 torsdag den 23 januari kl. 11:00 - 14:00

SOV-s lokaler på Wallingatan 34, Våning 5, Estniska Huset.


Föreningens ordförande har varit:
1992 - 1999 Arnold Lindgren
2000 - 2008 Mikael Nyman
2009 - 2013 Arnold Lindgren
2014 - 2016 Erik Söderberg
2017 - ....... Mats Stahl

Styrelsens sammansättning år 2019
Ordförande:(1 år) Mats Stahl
Vice ordförande: Fredrik Nyman
Kassör: Nils Espling
Sekreterare: Arnold Lindgren
Kapellen: Einar Mihlberg
Webbdesigner: Mats Stahl

Styrelseledamöter:(2 år) Gunbritt Olsson, Mikael Nyman och Nils Espling (2019)
Styrelseledamöter:(1 år) Fredrik Nyman, Arnold Lindgren och Mats Stahl (2018)

Suppleanter:(1 år) Erik Söderberg, Christer Svedberg och Hans Rosenlund

Revisorer:(1 år) Nils Sjölund och Lauri Lindgren (2018)
Revisorer:(2 år)

Valberedning:(1 år) Ulla Stjernberg, Birgitta Söderberg och Ronnie Ericsson (2018)
Valberedning:(2 år)

Årsmötesprotokoll


 
Kontaktuppgifter Rågöföreningens styrelse   
  
Namn          Telefon            E-mail
  
Erik Söderberg   070-726 75 08    
               00372-5898 4330 
  
Arnold Lindgren  08-643 15 76     
               073-574 03 85 
  
Nils Espling     070-730 97 12  
    
Mats Stahl      08-86 97 70         MatsStahl@bredband.net
               070-519 08 82 

Einar Mihlberg   0713-33 124     
               070-456 57 47