Svenskdagen 2017 i Padise 15 juli.

Foto: Mats Stahl.

Till 2017 år Estlandssvenska kulturbärare utsågs Einar Mihlberg Rågöarna och Margareta Hammerman, Ormsö för deras mångåriga idoga arbete för bevarandet och synliggörandet av den Estlandssvenska kulturen. Utdelningen skedde i samband med firandet av Svenskdagen den 15 juli i Padise Klooster. Medaljen överlämnades av ordföranden för Estlandssvenska kulturförvaltningen, Ülo Kalm.

Arnold Lindgren och Fred Söderberg.

Danslaget Virveln

Gudstjänst i Vivalla