Talko 2024.

Årets Storby talko på Stora Rågö organiserades av Jana Stahl den 27 april 2024 och var i en mindre skala, man satte upp skyltar med gårds namn, anskaffade av Jana, samt röjde vindfällen. Deltagare var: Jana Stahl, Mihkel Arm, Kalev Kukk, Kalev Pöldver och Erik Söderberg.